TEAMBUILDING

Budování týmu aktivním zapojením zaměstnanců s prvky gamifikace a zdravého soutěžení pro posílení celkového ducha týmu.

Teambuildingové aktivity

CO JE TEAMBUILDING?

Umožněte kolegům se lépe poznat a rozvíjet kulturu spolupráce!

Díky aktivitám navrženým pro týmy tak, aby si více uvědomovaly firemní hodnoty, bude mít každý účastník příležitost se lépe seznámit se svými kolegy a fungováním společnosti a také šanci zjistit více o své vlastní roli.

Výhodou Efectia je schopnost sjednotit fyzicky vzdálené kolegy a vytvořit pocit týmové práce s pozitivně laděnými soutěžními prvky při plnění úkolů.

Výhody utužování týmu

Budování týmu interaktivními skupinovými úkoly a zdravě konkurenční atmosférou pomůže:

Podněcovat angažovanost zaměstnanců

Výhodou digitální platformy je schopnost vnímat týmovou spolupráci a sjednotit kolegy, kteří jsou na různých místech nebo denně nekomunikují.

Stát se při práci
více efektivní

Lepší seznámení se s kolegy a otevřenější komunikace v rámci týmů společnosti také usnadní efektivnější a rychlejší spolupráci mezi kolegy s různými funkcemi a z různých oddělení.

Lépe
poznat společnost

Pomocí úkolů a výzev budou mít kolegové příležitost dozvědět se něco nového o společnosti a lépe porozumět jejím hodnotám podporujícím pocit sounáležitosti a loajality.

Teambuilding PDF

Zadejte svůj e-mail a stáhněte si PDF na téma Teambuilding!

  Platforma pro angažovanost zaměstnanců

  JAK FUNGUJE TEAMBUILDING FUNKCE?

  Všestranná platforma pro organizování virtuálních aktivit-výzev, která posílí týmového ducha a spolupráci
  mezi kolegy a pomůže jim pochopit smysl, funkci a hodnoty organizace.

  Vytvořte profil

  Pro přístup k programu musí být na platformě vytvořen profil.

  Dokončete úkoly

  Každý pracovní den je přidělen úkol, který má být dokončen v určitém časovém období.

  Bodovací systém

  Body se udělují za každý dokončený úkol a sčítají se každý měsíc.

  Odměny

  Šance získat překvapivé odměny za body udělené za splněné úkoly.

  ZÍSKEJTE DEMO!

  Poznejte více své kolegy a zlepšete atmosféru a spolupráci v týmu!

  Vytváření úkolů v Teambuildingu

  Použijte hotové řešení nebo si ho vytvořte sami!

  Úkoly vytvořené Efectio

  Náš tým odborníků navrhne individuální a skupinové výzvy přizpůsobené pro vaši společnost se sadou úkolů pro dosažení požadovaných výsledků, jako je podpora lepší spolupráce mezi kolegy, zlepšení porozumění cílům organizace a budování společné identity.

  Vytvořte si úkoly sami!

  Navštivte naši platformu a katalog výzev a vytvořte si vlastní úkoly. Naše příklady vám pomohou jako přizpůsobitelné šablony k dosažení požadovaných výsledků!

  Získejte demo účet