Kde jsme pomohli

Případové studie využití programů Efectio pro angažovanost zaměstnanců.

Kampaň Latvenergo
„SmartEnergo“

Více již brzy...