Saliedē savu uzņēmuma komandu
patiesi jaudīgam darba sniegumam!

Komandas saliedēšana ar spēļošanas un veselīgas
sacensības elementiem - aktīvai darbinieku iesaistei un
kopēja komandas gara stiprināšanai.

KOMANDAS SALIEDĒŠANA

KAS IR EFECTIO KOMANDAS SALIEDĒŠANA?

Dod iespēju kolēģiem labāk iepazīt vienam otru un veicini
uz sadarbību balstītas kultūras veidošanos!

Ar Efectio uzdevumiem komandām, kas veidoti kā aktivitātes ar mērķi skaidrāk apzināties uzņēmuma vērtības, ikvienam dalībniekam būs iespēja gan labāk iepazīt savus kolēģus un uzņēmuma funkcijas, gan atklāt vairāk par savu personisko nozīmi kopīgas sadarbības ietvaros.

Efectio priekšrocība ir iespējā vienot arī fiziski attāli strādājošus kolēģus un radīt komandas sajūtu, kopīgi veicot uzdevumus ar draudzīgas sacensības elementiem.

KOMANDAS SALIEDĒŠANAS IEGUVUMI

Komandas saliedēšana interaktīviem grupas uzdevumiem un veselīgu sacensības garu palīdzēs:

Veicināt
darbinieku iesaisti

Digitālās platformas priekšrocība ir iespēja sniegt komandas sajūtu un vienot kolēģus, kuru darba vietas ir dažādās lokācijās vai kuri ikdienā nekomunicē.

Kļūt efektīvākiem
darba uzdevumos

Gan labāk iepazīstot kolēģus, gan veidojot atvērtāku komunikāciju uzņēmuma komandas ietvaros, tiks veicināta arī efektīvāka un ātrāka sadarbība dažādu funkciju un daļu kolēģu starpā.

Labāk
iepazīt uzņēmumu

Caur uzdevumiem un izaicinājumiem kolēģiem būs iespēja uzzināt arī ko jaunu par uzņēmumu un labāk iepazīt tā vērtības, veicinot piederības sajūtu un lojalitāti.

Komandas saliedēšanas PDF

Vēlies uzzināt vairāk?

Ievadi e-pastu un lejupielādē komandas saliedēšanas PDF materiālu!

  DARBINIEKU IESAISTES PLATFORMA

  KĀ NORISINĀSIES DARBINIEKU SALIEDĒŠANAS AKTIVITĀTES?

  Daudzpusīga platforma virtuālu aktivitāšu-izaicinājumu rīkošanai, kas stiprinās gan komandas garu un sadarbību kolēģu starpā, gan veicinās organizācijas funkciju un vērtību izpratni.

  Profila izveide

  Lai piekļūtu uzdevumiem, sākotnēji platformā jāizveido savs profils un jāpievienojas komandai.

  Uzdevumu izpilde

  Katru darba dienu atveras jauns komandas vai individuālais uzdevums, kuru jāizpilda noteiktā laika periodā.

  Punktu sistēma

  Par katru izpildīto uzdevumu tiek saņemti punkti, kuri veido komandas kopējo rezultātu.

  Balvas

  Par sakrātajiem punktiem un izpildītajiem uzdevumiem – iespēja saņem pārsteiguma balvas vai atzinību.

  IZMĒĢINI DEMO KONTU!

  Iepazīsti kolēģus
  vēl labāk un sajūti
  draudzīgu sacensības garu!

  IZMANTO JAU EKSPERTU SAGATAVOTUS UZDEVUMUS VAI IZVEIDO TOS PATS!

  PIEDĀVĀJUMS

  Efectio sagatavotie uzdevumi

  Mūsu ekspertu komanda izstrādās jūsu uzņēmumam pielāgotus komandas un individuālos izaicinājumus ar noteiktu uzdevumu kopumu, lai sasniegtu vēlamos rezultātus, piemēram, lai ne vien veicinātu labāku kolēģu sadarbību, bet arī lai uzlabotu organizācijas mērķu un procesu izpratni un kopīgas identitātes veidošanu.

  Izveido uzdevumus pats!

  Iegūsti piekļuvi mūsu platformai un izaicinājumu katalogam, lai patstāvīgi konstruētu savus izaicinājuma uzdevumus. Uzdevuma paraugi Tev palīdzēs kā pielāgojami šabloni, lai, personalizējot tos, sasniegtu sev vēlamo saliedēšanas aktivitāšu rezultātu!

  PIESAKIES DEMO KONTAM