Noorganizē vērtību
mēnesi savā uzņēmumā!

30 dienās iedzīvini uzņēmuma vērtības darba kolektīvā ar
praktiskiem uzdevumiem un spēles elementiem.

VĒRTĪBU MĒNESIS

KAS IR VĒRTĪBU MĒNESIS?

30 dienu garumā stiprini darbinieku saikni ar uzņēmuma vērtībām!

Iepazīstini ar uzņēmuma vērtībām jaunākos darbiniekus vai atgādini par tām uzņēmuma pieredzējušākajiem kolēģiem! 

Vērtību mēneša ietvaros ar sagatavotu uzdevumu kopumu, kas atspoguļo uzņēmuma vērtības praktiskā veidolā, atsvaidzini darbinieku zināšanas par uzņēmuma vērtību nozīmi, stiprinot uzņēmuma kultūru un saliedējot darba kolektīvu.

VĒRTĪBU MĒNEŠA IEGUVUMI

Saskaņotība starp uzņēmuma vērtībām un darbiniekiem:

Stiprina
uzņēmuma kultūru

Skaidri definētas un iedzīvinātas uzņēmuma pamatvērtības veido stabilu un spēcīgu uzņēmuma kultūru, kas rada veiksmīgu, pievilcīgu un motivējošu darba vidi, kā arī vairo uzņēmuma panākumus.

Veido pozitīva
uzņēmuma reputāciju

Veicinot darbinieku saikni ar uzņēmuma vērtībām un mērķiem, veidojas spēcīga uzņēmuma kultūra un saliedēts kolektīvs, veidojot pozitīva uzņēmuma reputāciju, kas piesaista jaunus darbiniekus un ceļ esošo darbinieku lojalitāti.

Saliedē un iesaista
uzņēmuma kolektīvu

Spēcīga uzņēmuma kultūra vieno un saliedē uzņēmuma darbiniekus, radot vienotu mērķa un piederības sajūtu, paaugstinot darbinieku iesaisti un vispārējo komandas
noskaņojuma līmeni.

VĒRTĪBU MĒNEŠA PDF MATERIĀLS

Vēlies uzzināt vairāk?

Ievadi e-pastu un lejupielādē vērtību mēneša PDF materiālu!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

DARBINIEKU IESAISTES PLATFORMA

KĀ NORISINĀSIES VĒRTĪBU MĒNESIS?

Daudzpusīga platforma virtuālu aktivitāšu-izaicinājumu rīkošanai, kas palīdzēs iedzīvināt vērtības uzņēmuma
ikdienā un veicināt darbinieku lojalitāti un iesaisti.

Profila izveide

Lai piekļūtu uzdevumiem, sākotnēji platformā jāizveido savs profils.

Uzdevumu izpilde

Katru darba dienu atveras jauns uzdevums, kuru jāizpilda noteiktā laika periodā.

Punktu sistēma

Par katru izpildīto uzdevumu tiek saņemti punkti, kuri veido mēneša rezultātu.

Balvas

Par sakrātajiem punktiem un izpildītajiem uzdevumiem – iespēja laimēt pārsteiguma balvas.

IZMĒĢINI DEMO KONTU!

Stiprini uzņēmuma kultūru un
saliedē kolektīvu vienotu mērķu vārdā!

IZMANTO JAU EKSPERTU SAGATAVOTUS UZDEVUMUS VAI IZVEIDO TOS PATS!

PIEDĀVĀJUMS

Efectio sagatavotie uzdevumi

Mūsu ekspertu komanda izstrādās jūsu uzņēmuma vērtībām pielāgotus izaicinājumus ar noteiktu uzdevumu kopumu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, kā, piemēram, uzņēmuma kolektīva saliedēšana, uzņēmuma vērtību iepazīšana vai jaunu ieradumu iedzīvināšana!

Izveido uzdevumus pats!

Iegūsti piekļuvi mūsu platformai un izaicinājumu katalogam, lai patstāvīgi konstruētu savus, aizraujošos izaicinājuma uzdevumus!

PIESAKIES DEMO KONTAM